Referencie - Kapi sport

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Referencie

Vážime si každého zákazníka, ktorý si u nás nakúpi športové potreby, športové oblečenie, alebo športové doplnky. Veľmi radi Vám takisto pripravíme cenovú ponuku podľa vašich požiadaviek a potrieb.

Spokojní zákazníci

Športové kluby

Školy

Iné organizácie

MFK Zemplín Michalovce

Univerzita J.Selyeho Komárno

BISO Oborín

FK Humenné

ZŠ J.Švermu, Humenné

SOZE EVO Vojany

MFK Detva

ZŠ s MŠ J.D.Matejovie, L.Mikuláš

MO SRZ Veľké Kapušany

HK Poprad

Spojená škola Pavla Sabadoša Prešov

Mesto Veľké Kapušany

FK Levoča

ZŠ Kr.Chlmec, Ľ.Kossutha

Obec Veľké Raškovce

FK Veľký Horeš

ZŠ Veľké Slemence

Firma BSH Michalovce

MFK Veľké Kapušany

Cirkevná základná škola Vojany

FK Rača

ZŠ P.O.H. Veľké Kapušany

FK Rožkovany

ZŠ J.Erdélyiho Veľké Kapušany

TJ Slavoj Kráľovský Chlmec

ZŠ Budovateľska Snina

OFK Vysoká pri Morave

Gymnázium Veľké Kapušany

ŠK Brestov

CVČ Veľké Kapušany

FK Turzovka

SOŠ Veľké Kapušany

... a mnoho iných

... a mnoho iných

... a mnoho iných

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky